Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk

A www.hexan.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalunkat!

Információk

A MOL Racing Kft. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az internetes weboldalán minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a MOL Racing Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A MOL Racing Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.hexan.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A MOL Racing Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A MOL Racing Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.

A MOL Racing Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a MOL Racing Kft-nek elfogadja, hogy a MOL Racingnek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a MOL Racing az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog

A MOL Racing Kft. weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a MOL Racing Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a MOL Racing Kft. a fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A MOL Racing Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Adatkezelés

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII tv. 6.§-a alapján a regisztráló önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok a MOL Racing Kft. adatbázisába kerüljenek és azokat a MOL Racing , mint adatkezelő marketing célokra, így hírlevelek küldésére, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával felhasználhassa, nyilvántartsa és kezelje. Az adatok kezelője a MOL Racing Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint tartja nyilván és kezeli.A regisztráló tudomásul veszi, hogy hozzájárulását a regisztrációkor megadott e-mail címről küldött elektronikus levéllel írásban a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldve bármikor visszavonhatja.

Referenciáink

  • Richter Gedeon
  • Sanofi
  • Reanal Labor
  • Suzuki
  • Mol Group